Μες στης πόλης1 το χαμάμ ένα χαρέμι κολυμπά
No banho turco da cidade1 um harém está nadando
Αραπάκια το φυλάνε, στον Aλή Πασά το πάνε
Guardado por morenos, que o levam ao Ali Pasa

Διατάζει τη φρουρά του να το φέρουνε μπροστά του
Ele ordena à guarda que traga o harém à sua frente
Να το βάλει να χορέψει και μπουζούκι να του παίξει
Para que dancem e toquem bouzouki

Έτσι την περνάνε όλοι οι πασάδες στον ντουνιά
Assim todos os paxás do mundo passam o tempo
Μ’ αργιλέδες2, με τσιμπούκια, μ’ αγκαλιές και με φιλιά
Com narguilés2, com cachimbos, com abraços e com beijos

Στην Περσία τo χασίσι το πουλούν με την οκά3
Na Pérsia o haxixe é vendido a quilo3
Στην Αθήνα δεν υπάρχει ούτε και για μυρουδιά
Em Atenas não existe sequer o cheiro
Στον Περαία δεν υπάρχει ούτε και για μυρουδιά
Em Pireus não existe sequer o cheiro

1 A cidade de Constantinopla, ou Istambul, era chamada simplesmente de “cidade”, por ser a cidade mais importante do oriente médio.

2 Em algumas versões, “γυναίκες” (mulheres). Como é uma música muito tradicional, frequentemente tem alterações na letra original.

3 “Οκά” é uma medida de peso equivalente a 1280 gramas.

Ouça esta música no YouTube

Letra: Ανέστης Δελιάς, Αρτέμης
Música: Ανέστης Δελιάς, Αρτέμης
Primeira execução: Ανέστης Δελιάς, Αρτέμης
Outras gravações: Πάνος Μιχαλόπουλος || Αγάθωνας Ιακωβίδης
Anúncios